กิจกรรมการเดินทางไกล

ช่วยดูแลลูกเสือเนตรนารีในการทำกิจกรรมเดินทางไกล

Imagen de Rungnipa
from Thailand, hace 3 meses

Project Period

Started On
Saturday, November 30, 2019
Ended On
Saturday, November 30, 2019

Número de participantes

80

Horas de servicio

80
Geolocation

Topics

Scouting and Humanitarian Action

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.