วิทยากร อบรม

วิทยากร อบรม ลูกเสือ เนตรนารี และ สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ม.3 โรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสงคราม

Imagen de eak..ratchaburi
from Thailand, hace 1 mes

Project Period

Started On
Friday, October 11, 2019
Ended On
Sunday, October 13, 2019

Número de participantes

500

Horas de servicio

30000
Geolocation

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Spiritual Development
Partnerships

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.