อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและCPR&AED

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและCPR&AEDให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จำนวน500 คน ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์แคมป์ อ.ปากช่อง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่8 - 10 ตุลาคม2562 พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการการ MoPและวิธีการสมัคร

Imagen de Kridsadapong_Scout
from Thailand, hace 4 semanas

Project Period

Started On
Tuesday, October 8, 2019
Ended On
Thursday, October 10, 2019

Número de participantes

500

Horas de servicio

6000
Geolocation

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Safe from Harm
Scouting and Humanitarian Action
Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.