เก็บขยะภายในวิทยาลัย

เก็บขยะและช่วยรักษาความสะอาดภายในบริเวณของวิทยาลัย

Imagen de 1103200059327
hace 9 meses

Project Period

Started On
Tuesday, October 1, 2019
Ended On
Tuesday, October 1, 2019

Número de participantes

1

Horas de servicio

1

Topics

Good Governance

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.