ทำความดี |

ช่วยอาจารย์เก็บที่ตั้งรูปไปไว้ให้เรียบร้อยที่ห้องประชุมแก้วทองกราวในส่วนห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่อาจารย์ สุชาดา เป็นผู้ควบคุมดูแล

Imagen de Chawit
hace 3 semanas

Project Period

Started On
Tuesday, September 10, 2019
Ended On
Tuesday, September 10, 2019

Número de participantes

15

Horas de servicio

30
Geolocation

Topics

Scouting and Humanitarian Action
Spiritual Development
Communications and Scouting Profile

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.