ทำความดี |

ช่วยอาจารย์เก็บของขึ้นชั้น 5 ของโรงเรียนจันทร์ศิริวิทยาและเรียงให้เรียบรัอย มีอาจารย์ สุชาดา เป็นผู้ควบคุมดูแล เก็บของพวกการแสดง, แข่งละครเวที, เป็นต้น

Imagen de Chawit
hace 3 semanas

Project Period

Started On
Tuesday, September 17, 2019
Ended On
Tuesday, September 17, 2019

Número de participantes

15

Horas de servicio

30
Geolocation

Topics

Better World Framework
Scouting and Humanitarian Action
Spiritual Development

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.