ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เนื่องในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชียใด้มีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อาคารไทยรัฐ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 เข้าร้วมฟังบรรยายเรื่องต่าง ๆ

Imagen de Chawit
hace 3 semanas

Project Period

Started On
Friday, September 6, 2019
Ended On
Friday, September 6, 2019

Número de participantes

40

Horas de servicio

120
Geolocation

Topics

Scouting and Humanitarian Action
Communications and Scouting Profile

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.