กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ทุกคนนั้น ตระหนักถึง วัฒนธรรมประเพณีต่างไปที่มีมาอย่างยาวนาน และพวกเราทุกคนในฐานะของ นักเรียน-นักศึกษาวิยาลัยอาขีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย จะช่วยกันรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไป

Imagen de sutthinee
from Thailand, hace 7 meses

Project Period

Started On
Friday, July 12, 2019
Ended On
Friday, July 12, 2019

Número de participantes

300

Horas de servicio

3000
Geolocation

Topics

Safe from Harm
Communications and Scouting Profile

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.