เป็นวิทยากรในกิจกรรมค่ายเขียวเหลืองสัมพันธ์

เป็นวิทยากรและเป็นผู้ดำเนินในกิจกรรมค่ายเขียวเหลืองสัมพันธ์

Imagen de Atiwat Max Rodpun
from Thailand, hace 4 meses

Project Period

Started On
Thursday, June 6, 2019
Ended On
Thursday, June 6, 2019

Número de participantes

142

Horas de servicio

1136
Geolocation

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Adults in Scouting
Diversity and Inclusion
Safe from Harm
Spiritual Development
Scouting and Humanitarian Action
Better World Framework
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.