ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ได้มีการเข้าชมวัด เล่งเน่ยยี่ เพื่อทำบุญ และแก้ปีชงตามวัฒนธรรมจีน ได้รับรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมการตกแต่งของวัดและได้มีการศึกษาการทำบุญ การถือศีลของชาวจีน หรือชาวไทยเชื้อสายจีนอีกด้วย

Imagen de pondmarketing
hace 2 años

Tags

Cultura

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.