ลูกเสือเทคนิคปทุมธานีอาสาในโรงพยาบาลปทุมธานี

ลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ทำโครงการจิตอาสาที่รงพยาบาลปทุมธานี

Files Attached

You should not see this

Comentarios

Imagen de นันทเดช

Have a good job

Imagen de นันทเดช
from Thailand, hace 1 año

Project Period

Started On
Sunday, July 22, 2018
Ended On
Sunday, July 22, 2018

Número de participantes

7

Horas de servicio

90
Geolocation

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.