การประชุม

การประชุมเพื่อตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และวางแผนในการทำกิจกรรม MoP ของสมาชิกกลุ่มแกนนำรุ่นที่1

Imagen de Teepscout
from Thailand, hace 3 años

Project Period

Started On
Saturday, September 30, 2017
Ended On
Saturday, September 30, 2017

Número de participantes

20

Horas de servicio

60

Topics

Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.