AGBU Scouts of Armenia on the founders day

AGBU Scouts of Armenia celebrate the Founders day by visiting Gyumri, and helping the citizens of the city who were affected by the earthquake that stroke the city on 1988 . The People of Gyumri still live in damaged houses & temporary establishments .

Հայկական Բարեգործական Երևանի Սկաուտական խումբը չմոռանալով իրեն Սկաուտական երդումնու դավանանքները, համաշխարհային սկաուտության տոնի առիթով գործեզին 4'րդ դավանանքը «Սկաուտը միշտ օգնում է ուրիշներին» : Այցելեցին գյումրիում գտնվող մեր անապահով հայրենակիցները որոնք երկրաշարժի հետևանքով ապրում են վատ վիճակում :
Սկաուտները Երևան վերադառնալով մխիթարվեցին այն ընտանիքների երեսին ժպիտ տեսնելով և համոզվելով որ ինչոր չափով օգնեցին իրենց հայրենակիցներին :
Կեցցեն Երևանի սկաուտներնու արենուշները:
Կեցցե ՀԲԸՄ-ն

Imagen de AGBUScouts
from Armenia, hace 6 años

Project Period

Started On
Sunday, February 23, 2014
Ended On
Sunday, February 23, 2014

Número de participantes

50

Horas de servicio

11

Topics

Youth Programme
Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.