ลูกเสือไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำอิฐมวลเบาจากผักตบชวา

ชื่อโครงการ...ลูกเสือไทยรักษ์สิ่งแวดล้อมทำอิฐมวลเบาจากผักตบชวา

#SWAThailand #SWAVoluntary

      คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาหาข้อมูลของประโยชน์จากผักตบชวา และได้จัดกิจกรรมทำอิฐมวลเบาจากผักตบชวาขึ้น เพราะโรงเรียนศุภกรณ์วิทยานั้นอยู่ติดกับคลอง และได้รับผลกระทบจากปัญหาของผักตบชวามาเป็นเวลานานอีกทั้งเพื่อที่จะลดปัญหาจากผักตบชวาของชุมชน โดยการสร้างความร่วมมือและให้ความรู้กับคนในชุมชนด้วย

คณะผู้จัดทำโครงการ
 มีรายชื่อ ดังนี้
  1.เด็กหญิงเดือนนภา    แก้วกล่ำ
  2.เด็กหญิงนภชนก    ทองนพเก้า
  3.เด้กหญิงวรีรัตน์    วงศ์ใจมา
  4.เด็กหญิงสุวรรยา    โยธามาตร

ผลการดำเนินงาน
  1.ลูกเสือสามารถทราบถึงวิธีการทำอิฐมวลเบา
  2.ลูกเสือมีความคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน
  3.ลูกเสือสามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม
  4.ปัญหาเรื่องผักตบชวาลดน้อยลง
  5.คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาผักตบชวาร่วมกันและเกิดการต่อยอดทางอาชีพ

Imagen de lertchanta
from Thailand, hace 4 años

Project Period

Started On
Thursday, February 11, 2016
Ended On
Thursday, February 11, 2016

Número de participantes

4

Horas de servicio

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.