โครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

เข้าร่วมโครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญโยชน์ ร่วมกับ สกก.

صورة lydia thanutporn
from Thailand, منذ شهر واحد

Project Period

Started On
Wednesday, December 4, 2019
Ended On
Thursday, December 5, 2019

عدد المشاركين:

500

ساعات الخدمة

4000
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.