ค่ายค้างแรมโรงเรียนดลวิทยา

การอยู่พักเเรม 3 วัน 2 คืน ของโรงเรียนดลวิทยา 

การฝึกทักษะในการดำรงชีพในป่า การฝึกความอดทน และการช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น

ของลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

صورة DaiNo Arm Scout
from Thailand, منذ شهران

Project Period

Started On
Friday, November 8, 2019
Ended On
Sunday, November 10, 2019

عدد المشاركين:

650

ساعات الخدمة

11700
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.