การฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

การเข้าค่ายพักเเรม การเดินทางไกล การฝึกทักษะชีวิตต่างๆ ของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา  ประจำปีการศึกษา 2562

صورة DaiNo Arm Scout
from Thailand, منذ شهران

Project Period

Started On
Monday, November 4, 2019
Ended On
Wednesday, November 6, 2019

عدد المشاركين:

220

ساعات الخدمة

3960
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.