การฝึกอบรมเนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การเข้าค่ายพักเเรมประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3 

صورة DaiNo Arm Scout
from Thailand, منذ شهران

Project Period

Started On
Thursday, October 31, 2019
Ended On
Saturday, November 2, 2019

عدد المشاركين:

638

ساعات الخدمة

11484
Geolocation

Topics

Youth Programme
Communications and Scouting Profile

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.