พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล(รัชกาลที่10)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชียคณะครู นักเรียน-นักศึกษาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่10) เนื่องในวันพระราชพิธิบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช2562

صورة ฝน112499
منذ 11 شهراً

Project Period

Started On
Thursday, August 29, 2019
Ended On
Thursday, August 29, 2019

عدد المشاركين:

20

ساعات الخدمة

40

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.