การเข้าชมการแสดงชาวจีน ณ โรงแสดงสยามนิรมิต

ได้มีการเข้าชมการแสดงของนักเรียนชาวจีน ได้แลกเปลี่ยนถึงวัฒนธรรมผ่านการแสด และภาษาที่สื่อออกมาถึงความเป็นชนชาติจีน การใช้ชีวิตต่างๆ

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.