การฝึกอบรม

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าอากาศจากทั่วประเทศเพื่อให้ได้ทราบถึงหลักในการจัดกิจกรรมในวิชาเฉพาะเหล่าอากาศตามแนวทางการจัดกิจกรรมของลูกเสือโลก เรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆตามแนวทางการจัดกิจกรรมของวิชาเฉพาะเหล่าลูกเสืออากาศ

صورة Teepscout
from Thailand, منذ 3 سنوات

Project Period

Started On
Tuesday, October 3, 2017
Ended On
Friday, October 6, 2017

عدد المشاركين:

130

ساعات الخدمة

1460

Topics

Adults in Scouting
Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.