การฝึกอบรม Messengers of Peace Introduction Training,Thailand

คณะกรรมการประสานงานโครงการ "ผู้นำสันติภาพประจำประเทศไทย (Messengers of Peace Coordinator,Thailand) ได้ดำเนินการฝึกบรม Messengers of Peace Introduction Training,Thailand ให้แก่ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้กระบวนการลูกเสือ

صورة SURAPHOL_HS1FJR
from Thailand, منذ سنتان

Project Period

Started On
Saturday, August 12, 2017
Ended On
Monday, August 14, 2017

عدد المشاركين:

109

ساعات الخدمة

1744
Geolocation

Topics

Youth Programme
Adults in Scouting
Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.