The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

National Scout Movement of Armenia#32550من Armenia

National Scout Movement o...

Posted 15. أبريل 2015

Turning the Armenian capital green

Every person who does a good deed is a Messenger of Peace! ترجمة

اقرأ المزيد

Recent comment

Fernando (14215)

Wow amazing project Keep it up! ترجمة

National Scout Movement o...

Posted 18. فبراير 2015

Eyeing New Projects

The Scoutmaster’ Council of HASK held a meeting with the scout leaders of the organization on Feb ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 1. ديسمبر 2014

Hiking Treks and Trips MoP - Armenia

On May 12, 15 children from Yerevan Musical Day care Center No 13 went to the Armenian Genocide m ترجمة

اقرأ المزيد

Recent comment

shameer

"If you can dream it, you can achieve it"... Happy Scouting... ترجمة

National Scout Movement o...

Posted 30. نوفمبر 2014

Organizational development and involvement of disadvantaged children

A two-year project is being launched by the initiative of the National Scout Movement of Armenia ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 26. نوفمبر 2014

Anniversary Event in Hrazdan

On November 15, an event dedicated to the 96th anniverary of Homenetmen and 25th anniversary of H ترجمة

اقرأ المزيد

Recent comment

View all (2)

Eugenia Enríquez

Very nice!!! ترجمة

National Scout Movement o...

Posted 26. نوفمبر 2014

Participation in “Eyeing the Future-2014” Expo

“Eyeing the Future-2014” annual youth expo was held on November 13 and 14. ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 26. نوفمبر 2014

Thank you notes from the Town Hall of Yerevan

Being responsible and conscious citizens, HASK scouts actively participate in Yerevan public life ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 26. نوفمبر 2014

Volunteering, efficiency, scouting

The MoP project aimed at the organizational development and integration of disadvantaged youth ca ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 26. نوفمبر 2014

Seminar within the Framework of Collaboration Between “HASK” and Danish Scout Association

These days the National Scout Movement of Armenia “HASK” was glad to host Martin Kristensen, a go ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 26. نوفمبر 2014

President of Armenia visited campsite of HASK

Pan-Armenian annual jamboree was held from August 18-23. ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 10. يونيو 2014

Սեմինար Ռուսթավիում

2014թ. ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 10. يونيو 2014

Seminar in Rustavi

From June 4-8 a seminar for presidents, secretaries and MoP coordinators of WOSM Eurasia Region N ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 31. مايو 2014

Scouts of the National Scout Movement of Armenia “HASK” Marked the Day of the First Republic

On May 28 Armenia marks the Day of the First Republic proclaimed in 1918 following a victory in S ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 31. مايو 2014

Սերունդնե՛ր, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից…

Մայիսի 28-ին Հայաստանի տարբեր մարզերից շուրջ 180 սկաուտ հավաքվել էր Սարդարապատում: Նրանք իրենց կո ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 8. مايو 2014

All Equal !

From April 24 to May 3 “Equality in the Work” project was held in Borzhomi, Georgia. ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 8. مايو 2014

Հավասար ենք բոլորս…

Ս/թ ապրիլի 24-ից մայիսի 3-ը Վրաստանի Բորժոմի քաղաքում անցկացվեց սեմինար նվիրված ֆիզիկական և մտավո ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 8. مايو 2014

Path to Inner Peace

From April 12 to 21, “Path to Inner Peace” project was held in Bakuriani, Georgia. ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 8. مايو 2014

Ճանապարհ դեպի ներքին խաղաղություն

Ապրիլի 12-20 Վրաստանի Բակուրիանի քաղաքում անցկացվեց միջազգային սեմինար, որին մասնակցում էին տարբ ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

National Scout Movement o...

Posted 8. مايو 2014

We Are Scouts !

Scouts of Armavir and Ejmiadzin chapters of the National Scout Movement of Armenia “HASK” decided ترجمة

اقرأ المزيد

Be the first to comment

الصفحات